Oferta

Pisklęta ras ogólnoużytkowych charakteryzujące się:

- bardzo dobrą zdrowotnością

- dobrą nieśnością

- łatwą adaptacją do zmiennych warunków środowiskowych

- dobrym wykorzystaniem mieszanek przemysłowych jak i pasz gospodarskich

- stosunkowo dużą masą ciała po zakończonym procesie produkcji jaj

Reasumując są to idealne kury do chowu przyzagrodowego jak również do ekologicznej produkcji jaj w systemie wolnowybiegowym