O firmie


Beneficjent : Zarodowa Ferma Kur RSZEW Spółka z o.o.

Wartość ogólna zadania 189 800,00 PLN

Wartość dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚIGW w Łodzi 180 000,00 PLN

Opis zakresu projektu:

W celu wykorzystania energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej wybudowano instalację fotowoltaiczną na terenie Zarodowej Fermy Kur "Rszew" Sp. z o.o. w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Klonowej 93. Urządzenie zostało zlokalizowane na dachu budynku kurnika. Moc generatora PV-49,84 kWp powierzchnia generatora PV-289,6 m2, liczba modułów Maysun Solar MS 280P-60 o mocy po 280W, inwerter DELTA RPI M50A o mocy nominalnej 52 kWp. Średnioroczna oszczędność energii finalnej planowana jest na 49.909 kWh/rok. Liczba modułów PV-178szt.

www.zainwestujwekologie.pl